12, అక్టోబర్ 2012, శుక్రవారం

అంతర్ముఖి

అంతర్ముఖి
ఆకాశపు అగాధాల లోనూ
సముద్రపు పీట భూములలోనూ
ఏక కాలంలో సంచరించ గలదితడు
కాలం వేసిన కాటులో
పెన వేసే చీకటి తాళ్ళను
తన ఆజ్ఞా చక్రంతో కందించ గలదతడు
ఖగోళ దూరాలనైన
భూగోళ బ్రమనాల నైనా
తన చూపుల చట్రంలో
బంధించ గలదతడు
కాలాన్ని తనలో ఓంపుకొని
భూత కాలంలో ను
భవిష్యత్ కాలంలోనూ అంతర్ముఖి ఐ
వార్త మానం లా ప్రవ హించ గలదతడు !!
{మోపూరు పెంచల నరసింహం ఫై సూర్య షంషుద్దీన్ స్పందన } 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి