17, అక్టోబర్ 2012, బుధవారం

మౌన సాక్షిగా


పాత బస్తీలో ..ఆ పేద కొమ్మలకి పూచిన అందాలను చూస్తే
విదేశీ వృద్ద మన్మదులకి నోరూరుతుంది

దుబాయి జాలరి డాలర్  ఎరను వేసి
కన్నె చేపలను బుట్టలో పదవేసుకుంటాడు

డెబ్బయి ఏళ్ళ పులి షాదీ ముసుగు వేసుకుని
పది హేదేళ్ళ  మేకని బాలి తీసుకుంటుంది

అరబ్ షేక్ తుమ్మెద యవ్వనాన్ని జుర్రుకుని
అడ్రస్స్ లేకుండా తుర్రుమంటుంది

దీనంగా సూన్యంలోకి చూస్తూ అమ్మాయిలు
దీనార్ లు లెక్క పెట్టుకుంటూ.అమ్మ-నాన్నలు

కాలం కన్నీరు కారుస్తూ... మౌన సాక్షిగా  

2 వ్యాఖ్యలు: