16, అక్టోబర్ 2012, మంగళవారం

ప్రపంచ కవుల దినోత్సవం సందర్భంగా

ప్రపంచ కవుల దినోత్సవం సందర్భంగా .. మా నెల్లూరు..లో జరిగిన కవిసమ్మేళనం .
వారి పరిచయాలతో.. కవిత్వం.వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి