9, అక్టోబర్ 2012, మంగళవారం

అక్షర వారధి


అక్షర వారధి  
                                                         

అక్షర బాణాలను తూణీరం లా సర్దుకుని
సూర్యుడికన్నా ముందరే నిలిచి
విశ్వసంచారానికి బయలుదేరతాడు
ప్రతి గుండె తలుపు తట్టి
అక్షర పరిమళాలు విరజిమ్ముతాడు
అపార్ట్ మెంట్ గూళ్ళల్లోకి
నేర్పుగా అక్షర పిట్టలని ఎగురవేస్తాడు
సముద్రమంత సమాచారాన్ని
ఆకాశమంత విజ్ఞానాన్ని
ఇంటింటికి పంచిపెట్టే
అక్షర వారధి అతడు

4 వ్యాఖ్యలు: