12, అక్టోబర్ 2012, శుక్రవారం

విశ్వ నేత్రం


విశ్వ నేత్రం


మన్నుకు మిన్నుకు మధ్య
నీ లోపలి ప్రపంచములో
విశ్వనేత్రం సంచరిస్తూ ఉంటుంది
నీ జీవన కావ్యంలో
నక్షత్రాల గుట్టల నడుమ
పురుడు పోసుకొనే
నీ వెలుగు పూల భాటలో
కొన్ని  వేల చూపులు
పయనిస్తూ వుంటాయి
నీ సన్నిధిలో ఎన్నో జ్ఞాన నేత్రాలు
వికసిస్తూ వుంటాయి 

{మోపూరు పెంచల నరసింహం పై పల్లపు రాము స్పందన }

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి