14, అక్టోబర్ 2012, ఆదివారం

కవిత్వం

కవిత్వం

తెల్ల కాగితాలను నలుపు చేయడం కాదు
పదాల గారడీతో బురిడీ  కాదు

నరాల నదిలో ప్రవహించే  భావ ప్రవాహం
గుండె  గేట్లను బద్దలు కొట్టుకుని
వరద పొంగులా పొంగి పొర్లడమే కవిత్వం

కాగితాల  నదిలో ఆక్షర పడవలని
ఒదిలి పెట్టడమే కవిత్వం
సాహితీ ఆకాశంలో అక్షర ప్రశ్నలను
ఎగురవేయడమే కవిత్వం

అక్షరాల విత్తనాలను హృదయ భూమిలో నాటి
కన్నీటి వానలో తడిపి
మానవత్వపు మొలకలను
మొలకేత్తింప జేయడమే కవిత్వం 


1 వ్యాఖ్య: