21, అక్టోబర్ 2012, ఆదివారం

ప్రేమ రధం

ప్రేమ రధం

మేఘాల పందిరి  అల్లి
వాన చినుకుల కళ్ళాపి  జల్లి
నింగి  చుక్కలను తెచ్చి 
నేలపై అందంగా అమర్చి
వెన్నెల పిండితో వన్నెల ముగ్గు దిద్ది
హరివిల్లులోని ఏడు రంగులు అద్ది
మధుర భావాల మరు మల్లెలు జల్లి ..

ఓ..ప్రియా! నిరీక్షించాను
నీ రాక కోసం
నీ ప్రేమ రధం కోసం

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి