27, అక్టోబర్ 2012, శనివారం

జీవన చక్రం

జీవన చక్రం 

శివుని కుటుంబం చూసిన 
తెలియ వచ్చును జీవ వైవిధ్యం 
శివుని వాహనం వృషభం 
పార్వతి వాహనం సింహం 
గజముఖుని వాహనం మూషికం 
షణ్ముఖిని వాహనం మయూరం 
శివుని కన్తాభరణం  సర్పం  

ఇదే జీవ వైవిధ్యం 
ఇదే సృష్టి చక్రం 

కీటకం ని మింగిన కప్ప 
కప్పని మ్రింగెను పాము 
పామును చీల్చు డేగ 
డేగను వేటాడు విలుకాడు 

ఒక జీవిని ఆధారం చేసుకుని 
మరొక జీవి మనుగడ సాగించును.

ఇదియే జీవన చక్రం 
ఇదియే సృష్టి ధర్మం 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి