1, మార్చి 2013, శుక్రవారం

కన్నీటిచుక్క


అతడు బండి లాగుతాడు
బ్రతుకు బండి లాగడు
బరువులు మోస్తాడు
బాధ్యతలు మొయ్యడు
చమట బొట్లను రూపాయి నోట్లుగా మారుస్తాడు
ఆ రూపాయి నోట్లను సారా చుక్కలుగా మారుస్తాడు
సారా చుక్కలలో షోడాకు బదులు ....
భార్య కన్నీటి చుక్కలు కలుపుకొని తాగుతాడు
 

మళ్ళీ ఎక్క్లడో!


నిండు నూరేళ్ళు వెలగాల్సిన ఆ దీపాలు
అర్ధాంతరంగా ఆరిపోయాయి
ఆశల ఇటుకలతో కట్టుకున్న
కలల సౌధాలు కుప్పకూలిపోయాయి
రుధిరచీర కట్టుకొని
వికట్టాట్టహాసం చేస్తున్న
మ్రుత్యుదేవతల ఆ ప్రాంతం 
మళ్ళీ నగరంలో బాంబుల దాడి  
ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు చేస్తూ చానల్స్  
శవాలను లెక్కపెట్టుకుంటూ 
హడావిడిగా ఖాకీలు 
'ఇది దొంగదెబ్బరా 
నేరుగారండి మా తడాకా చూపిస్తాం'  
నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తూ కొన్ని గళాలు 
కొన్ని రోజులుపోయాక 
అంతా సద్దుమణిగాక 
నిశ్శబ్దాన్ని బ్రద్దలుచేస్తూ 
మళ్ళీ ఎక్కడో....
బాంబుల దాడి!