25, జనవరి 2013, శుక్రవారం

రంగుల వల

రంగుల వల 

"నాటి మాయ దర్పణం 
విజ్ఞానపు రెక్కలు తొడుగు కొని 
డ్రాయింగ్ రూమ్ లోకి వచ్చి కూర్చుంది 
క్షణాలలో విశాల విశ్వాన్ని 
ముంగిట్లోకి తీసుకు వస్తుంది 
అంతర్జాల మహేంద్ర జాలం విసిరినా 
రంగుల వలలో ప్రేమ పక్షులు 
దూర తీరాలు దగ్గర అవుతాయి 
రహస్యాల తెరలు చిరిగి పోతాయి 
స్వార్ధపు కెరటాలు చెలియల కట్ట దాటుతాయి 
సాంకేతిక దీపం లోకి దూకి 
వరుసగా ఆత్మ హత్యలు చేసుకుంటున్న శెలబలు 
స్నేహ సంతకాలు చేసి 
మానవత్వపు జెండా ఎగుర వెయ్యాల్సిన ఫేస్ బుక్ లు 
రక్తాశ్రువులు చిందిస్తున్నయ్యి
మృత్యు ద్వారాలుగా మారుతున్నాయి "

రచన - మోపూరు పెంచల నర సింహం 
సెల్ : 9346393501