11, సెప్టెంబర్ 2012, మంగళవారం

రంగుల ప్రపంచంఅవమానాల కొరడా దెబ్బలు తింటూ
చీకటి శిలువ మోస్తూ
భారంగా అడుగులు వేస్తున్న
ఏసు క్రీస్తులం
చీకటి పాల సముద్రంలో
కస్టా ల శేష పాన్పు పై
పవళించిన విష్ణు మూర్తులం
సమస్యల స్మశా నంలో
చీకటి గరళాన్ని మింగిన
పరమ శివులం
వాళ్ళంతా కళ్ళు మోలిపించుకొని
చీకటి కత్తుల వంతెన పై
ప్రయా ణీస్తూ వుంటాం
పెదవుల నవ్వుల వెనుక
మనసు మూలుగులు విన ప డ నివ్వం
మా ఆత్మ విశ్వాసం ముందు
ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎంత ??
చీకటి మేఘాలు మా కంటి పాపలలో
ముసురు కొంటాయి
ఐ నా మా హృదయాలు మాత్రం
వెలుగు రేఖలు విరజిమ్ము తుంటాయి
ప్రపంచం మాకు ఒక చీకటి తెర
ఆత్మీయ స్పర్స పవనాలు మమ్ము తాకి నప్పుడు ఒక్క సారిగా
తెర జారి పోతోంది
రంగుల  ప్రపంచం మా ముందు
కనిపిస్తుంది .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి