18, సెప్టెంబర్ 2012, మంగళవారం

గుండెలోతుల్లో

గుండెలోతుల్లో 

ఏకాంతం  గూటిలో నుండి బయటకి దూకి 
మనసుకి  ఊహలు రెక్కలు అతికించుకుని 
స్వప్న లోకాలకి ఎగిరి వెళ్ళాలని ఆశ 

నా గుండెలోతుల్లోనుంచి ప్రవహించే అక్షరాలూ 
అధరామృతం లా తియ్యగా ఉంటాయి 

నా అణువణువునా అంకురించే అక్షరాలలో 
వలపు విరజాజులే కాదు ...
విరహ విస్పొటనాలు ఉంటాయి.

 మధుర భావాల మరుమల్లెలే  కాదు  
 మాటలకందని  ఉంటాయి.     

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి