1, మార్చి 2013, శుక్రవారం

కన్నీటిచుక్క


అతడు బండి లాగుతాడు
బ్రతుకు బండి లాగడు
బరువులు మోస్తాడు
బాధ్యతలు మొయ్యడు
చమట బొట్లను రూపాయి నోట్లుగా మారుస్తాడు
ఆ రూపాయి నోట్లను సారా చుక్కలుగా మారుస్తాడు
సారా చుక్కలలో షోడాకు బదులు ....
భార్య కన్నీటి చుక్కలు కలుపుకొని తాగుతాడు
 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి