15, ఫిబ్రవరి 2013, శుక్రవారం

అదరామృతం"క్షణాలు గంటల లోకి
 తర్జుమా అవుతున్న
 ఆ పువ్వు పై వాలిన
 ఈ తుమ్మెద కదలదు
 ఆ పెదవుల పై వాలిన
 ఈ పెదవులు విడివడవు
 అదరామృతం పానం చేస్తూ
 తన్మయ రాగాలు ఆలపిస్తూ
 ఆ రెండు దేహాలు
 ఆనందపు రెక్కలు తొడుక్కొని
 అద్బుత లోకాలలో విహరిస్తూ
 ఆ రెండు మనసులు
 బంధాలు తెంచుకుని
 మోక్ష తీరం చేరుతూ
 ఆ రెండు ఆత్మలు"

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి