15, ఫిబ్రవరి 2013, శుక్రవారం

శిదిల శిల్పం"ఆమె పాల రాతి బొమ్మ
 వెన్నెల జలపాతం
 ఆమె పారిస్వంగ చెరసాల లొ
 చక్రవర్తులను బందించి
 పరువాల పునాదుల పై
 మహా సామ్రాజ్యం నిర్మించింది
 అందాలతొ విద్వంసం చేసి
 మహా నగరాలను సైతం
 నేల మట్టం చేసింది
 తన అదరాల పై అమృతాన్ని  చిందించిన ఆమె
 శృంగార  సాలి గుటిలొ మగధీరులను బందించిన ఆమె
 హాల హలాన్ని త్రాగి శిదిల శిల్పం గా
 శిలజంగ మారి చరిత్ర గర్బం లొకి జారి
 శాశ్వతంగా నిద్ర పొయింది
 ఆమె క్లియొ పాత్ర కావచ్చు
 ఇంకా ఇంకా ఎవరైనా  కావచ్చు
 చరిత్ర అగాధం లొ అంతుపట్టని రహస్యాలు ఎన్నొ"

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి