1, ఫిబ్రవరి 2013, శుక్రవారం

రెక్కలు

రెక్కలు
1. "వాళ్ళకు కళ్ళు
కనపడవు
అయినా ఎప్పుడూ
పడిపోరు

ఒళ్ళంతా కళ్ళే."

2."ధరల చెట్టు
దిగి రానంటున్నాయి
నిత్య అవసర
సరుకులు

విక్రమార్కుడి ల
సామాన్యుడు."

3."చల్లని గాలి
సోకగానే
మబ్బు కరిగి
వర్షించింది

ఆత్మీయ కరచాలనం."

4."శోకం లోంచి
శ్లోకం
గాయం లోంచి
గేయం

వేదన లోంచే
ఆవిష్కారాలు."

5."మౌన మనే
విమానము నెక్కి
నిలోనికి
ప్రయాణించు

అంతర్యానమే
ధ్యానం."

రచన: మోపూరు పెంచల నరసింహం
నెల్లూరు
సెల్:9346393501

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి