1, ఫిబ్రవరి 2013, శుక్రవారం

అక్షరాభిషేకం

అక్షరాభిషేకం 

" ఆమె నడిచే నవల 
ఎగసి పడే చైతన్యపు అల 
ఆమె కదిలే కథ 
మదుర భావ సుధ
ఆమె పెదాల పై చెరగని నవ్వు 
స్నేహ పరిమళాలను రువ్వు 
ఆమె ఆలకించే అక్షరం 
ఆమె మానవత ప్రవాహం 
ఆమె నమ్మదు దైవం,కులం,మతం 
ఆమె కోరును సర్వ జన హితం 
ఆమె సింహపురి సాహితి సిరి 
ఆమె చేస్తారు ఒక వైపు వైద్యం 
మరొక వైపు సాహితి సేద్యం 
రెండు రంగాలలో ఆమె జయ ప్రదం "

(గురు తుల్యులు డా|| పెళ్లకూరు జయప్రద గారి పై అక్షరాభిషేకం )

2 వ్యాఖ్యలు: